Hushkhan BRAND

Эрүүл хүнсээр дэлхийг дайлна.

Since 2014

АЛСЫН ХАРАА

Эрүүл хүнсээр дэлхийг дайлна.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Бид хамтдаа байгаль орчинд ээлтэй,
дэвшилтэт технологиор чанартай, эрүүл,
аюулгүй хүнсийг үйлдвэрлэн, хэрэглэгчийн
сэтгэл ханамжийг дээдлэн ажиллана.

ҮНЭТ ЗҮЙЛ

Х

 

ХҮНДЭТГЭЛ – Байгууллагын соёл

У 

 

УР ЧАДВАР – Хүний нөөцийн бодлого

Ш

 

ШИНЭ САНАА – Стратеги

Х

 

ХАМТЫН ХҮЧ – Дотоод журам

А

 

АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА – ХАБ

Н

 

НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГА – Байгаль хамгаалал

МЭДЭЭ мэдээлэл

Хамтран ажиллагч байгууллагууд

Үйлдвэрийн аргаар ариутгаж савласан хуш модны самар, чөмөг.

Since 2014