HUSHKHN BRAND

Бараа бүтээгдxүүн нэмэлт мэдээлэл

Норд Роуд ХХК нь Олон улсын Чанарын аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо ISO9001:2015, НАССР болон Хүнсний аюулгүй байдлын тогтолцоо ISO22000:2018 стандартуудыг амжилттай
хэрэгжүүлэн баталгаажуулалтын гэрчилгээгээ гардан авсан. Мөн 2023 оны 7 сард “100% МОНГОЛ ОРГАНИК ХҮНС” гэрчилгээгээ авсан.

Бид үйлдвэрлэл болон бизнесийн үйл ажиллагааны шат дамжлага бүрдээ чанарын, хүнсний аюулгүй байдал болон байгаль орчны удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэн, байгаль орчин хүрээлэн буй орчиндоо ээлтэй үйлдвэрлэлийг явуулж, тогтвортой хөгжлийн үйл ажиллагааг тасралтгүй сайжруулан ажиллахыг зорьж байна.

Бид нийгмийн хариуцлагын хүрээнд “Хуш” төслийг боловсруулан хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна.