Хуш модны самрын чөмөг

 

 

 

 

 • Үнэ: 1700₮
 • Бүтээгдэхүүний найрлага

Орц Хэмжээ
Илчлэг534.15 кКал
Уураг26.76 г
Тослог31,41 г
Нүүрс ус36.12 г
Кальци16 мг
Төмөр5.53 мг
Цайр6.45 мг
Витамин С0.8 мг
Витамин Е9.33 мг

 

 

 

 

 • Үнэ: 7600₮
 • Бүтээгдэхүүний найрлага

Орц Хэмжээ
Илчлэг534.15 кКал
Уураг26.76 г
Тослог31,41 г
Нүүрс ус36.12 г
Кальци16 мг
Төмөр5.53 мг
Цайр6.45 мг
Витамин С0.8 мг
Витамин Е9.33 мг


 

 

 

 

 • Үнэ: 12000₮
 • Бүтээгдэхүүний найрлага

Орц Хэмжээ
Илчлэг534.15 кКал
Уураг26.76 г
Тослог31,41 г
Нүүрс ус36.12 г
Кальци16 мг
Төмөр5.53 мг
Цайр6.45 мг
Витамин С0.8 мг
Витамин Е9.33 мг


 

 

 

 

 • Үнэ: 16300₮
 • Бүтээгдэхүүний найрлага

Орц Хэмжээ
Илчлэг534.15 кКал
Уураг26.76 г
Тослог31,41 г
Нүүрс ус36.12 г
Кальци16 мг
Төмөр5.53 мг
Цайр6.45 мг
Витамин С0.8 мг
Витамин Е9.33 мг


 

 

 

 

 • Үнэ: 31100₮
 • Бүтээгдэхүүний найрлага

Орц Хэмжээ
Илчлэг534.15 кКал
Уураг26.76 г
Тослог31,41 г
Нүүрс ус36.12 г
Кальци16 мг
Төмөр5.53 мг
Цайр6.45 мг
Витамин С0.8 мг
Витамин Е9.33 мг

Хуш модны самар

 

 

 

 

 • Үнэ: 9700₮
 • Бүтээгдэхүүний найрлага

Орц Хэмжээ
Илчлэг534.15 кКал
Уураг26.76 г
Тослог31,41 г
Нүүрс ус36.12 г
Кальци16 мг
Төмөр5.53 мг
Цайр6.45 мг
Витамин С0.8 мг
Витамин Е9.33 мг

 

 

 

 

 

 

 • Үнэ: 12600₮
 • Бүтээгдэхүүний найрлага

Орц Хэмжээ
Илчлэг534.15 кКал
Уураг26.76 г
Тослог31,41 г
Нүүрс ус36.12 г
Кальци16 мг
Төмөр5.53 мг
Цайр6.45 мг
Витамин С0.8 мг
Витамин Е9.33 мг

 

 

 

 

 • Үнэ: 24600₮
 • Бүтээгдэхүүний найрлага

Орц Хэмжээ
Илчлэг534.15 кКал
Уураг26.76 г
Тослог31,41 г
Нүүрс ус36.12 г
Кальци16 мг
Төмөр5.53 мг
Цайр6.45 мг
Витамин С0.8 мг
Витамин Е9.33 мг


 

 

 

 

 • Үнэ: 42600₮
 • Бүтээгдэхүүний найрлага

Орц Хэмжээ
Илчлэг534.15 кКал
Уураг26.76 г
Тослог31,41 г
Нүүрс ус36.12 г
Кальци16 мг
Төмөр5.53 мг
Цайр6.45 мг
Витамин С0.8 мг
Витамин Е9.33 мг

Бэлгийн багц

 • Үнэ: 42400₮
 • Бүтээгдэхүүний найрлага
 • Орц Хэмжээ
  Илчлэг534.15 кКал
  Уураг26.76 г
  Тослог31,41 г
  Нүүрс ус36.12 г
  Кальци16 мг
  Төмөр5.53 мг
  Цайр6.45 мг
  Витамин С0.8 мг
  Витамин Е9.33 мг

 • Үнэ: 85000₮
 • Бүтээгдэхүүний найрлага
 • Орц Хэмжээ
  Илчлэг534.15 кКал
  Уураг26.76 г
  Тослог31,41 г
  Нүүрс ус36.12 г
  Кальци16 мг
  Төмөр5.53 мг
  Цайр6.45 мг
  Витамин С0.8 мг
  Витамин Е9.33 мг

ЧӨМӨГ

 • Үнэ: 90000₮
 • Бүтээгдэхүүний найрлага
 • Орц Хэмжээ
  Илчлэг534.15 кКал
  Уураг26.76 г
  Тослог31,41 г
  Нүүрс ус36.12 г
  Кальци16 мг
  Төмөр5.53 мг
  Цайр6.45 мг
  Витамин С0.8 мг
  Витамин Е9.33 мг

Захиалга үүсгэх

Хамтран ажиллах санал

Үйлдвэрийн аргаар ариутгаж савласан
хуш модны самар, чөмөг.

Since 2014